zonsondergang

Nalatenschapsmediator bij de verdeling van een erfenis

Een nalatenschapsmediator helpt bij conflicten en onenigheid bij een erfenis. Nalatenschap kan een emotionele en financiële belasting zijn voor nabestaanden. Emoties spelen in rouwverwerking hoog op en iedereen gaat op een andere manier om met rouw. Dat kan resulteren in onenigheid of zelfs ruzie tussen de erfgenamen. 

Het is belangrijk om de verdeling van een erfenis zo soepel mogelijk te laten verlopen. Een nalatenschapsmediator helpt daarbij. Het doel van een nalatenschapsmediator is om te helpen bij het bevorderen van een harmonieuze verdeling van de nalatenschap, zodat de erfgenamen zich kunnen concentreren op het rouwproces.
Nalatenschapsmediator brug
Neem contact op

Nalatenschapsmediator - wat is het?

Een nalatenschapsmediator is een professionele mediator met een specialisatie in de correcte afhandeling van nalatenschappen. Deze persoon wordt ingeschakeld als er conflicten zijn tussen de erfgenamen, of wanneer een conflict voorkomen moet worden. Wanneer een persoon overlijdt, wordt de nalatenschap verdeeld onder de erfgenamen. Dit kan een complex proces zijn, vooral als er geen duidelijke wensen of instructies zijn achtergelaten door de overledene. De nalatenschapsmediator helpt bij het oplossen van deze conflicten door de communicatie tussen de erfgenamen te verbeteren en te zoeken naar oplossingen die voor iedereen acceptabel zijn.

Wat doet een nalatenschapsmediator?

Een nalatenschapsmediator kan helpen bij de verdeling van de erfenis door het ondersteunen van communicatie. De nalatenschapsmediator is een neutrale partij tussen de erfgenamen en helpt met het ondersteunen of verbeteren van de communicatie. Zo worden alle zorgen en wensen van elke partij gehoord. 

Een nalatenschapsmediator helpt daarna bij het identificeren van oplossingen die voor iedereen acceptabel zijn. Dit betekent dat de nalatenschapsmediator de erfgenamen helpt bij het maken van een plan voor de verdeling van de erfenis.

Het begeleiden van het proces: De nalatenschapsmediator kan het proces begeleiden en ervoor zorgen dat de afspraken die worden gemaakt, worden nageleefd. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat de nalatenschapsmediator de erfgenamen helpt bij het opstellen van een overeenkomst.
Nalatenschapsmediator
Neem contact op

De soorten conflicten bij nalatenschapsmediation

Zonder een nalatenschapsmediator kunnen conflicten zich voortzetten en verergeren. Vermijd een langdurig, juridisch proces met nalatenschapsmediation. Er kunnen verschillende soorten conflicten ontstaan tijdens het proces van de afwikkeling van een nalatenschap, bijvoorbeeld

  • Conflicten over de verdeling van eigendommen. Wanneer er meerdere erfgenamen zijn, kan er onenigheid ontstaan over wie wat krijgt.
  • Conflicten over de waarde van de nalatenschap wanneer erfgenamen van mening verschillen over de waarde van de nalatenschap. 
  • Conflicten over de uitvoering van de wil van de overledene. Bij een testament of andere juridische documenten kunnen meningsverschillen ontstaan over hoe de wens geïnterpreteerd moet worden.
  • Emotionele conflicten. Soms kunnen persoonlijke of emotionele problemen tussen de erfgenamen leiden tot onenigheid over de nalatenschap, bijvoorbeeld wanneer erfgenamen elkaar na een ruzie jarenlang niet hebben gesproken.

Nalatenschapsmediator - de meerwaarde

Het is beter om conflicten buiten de rechtszaal op te lossen. Dit kan aanzienlijke kosten besparen en goede relaties tussen de erfgenamen in stand houden. Door gebruik te maken van de diensten van een nalatenschapsmediator, kunnen de erfgenamen het proces van de verdeling van de erfenis soepeler en sneller laten verlopen. Een nalatenschap kan een moeilijke en emotionele periode zijn voor de erfgenamen. Conflicten en onenigheid kunnen het proces bemoeilijken. Een nalatenschapsmediator van De DUTCH Mediators helpt bij het oplossen van conflicten door de communicatie tussen de erfgenamen te verbeteren.

schip kennisbank

DE DUTCH mediators zijn gespecialiseerd in coaching & mediation bij scheidingen.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten