EXIT MEDIATION

Bent u op zoek naar exit mediation? Wanneer een voortzetting van de arbeidsrelatie geen reële optie meer is kan exit-mediation een oplossing zijn. Exit mediation is een vorm van mediation die ingezet wordt wanneer werkgever en werknemer in goed overleg hun arbeidsrelatie willen beëindigen. In plaats van een tijdrovende en kostbare ontslagprocedure bij de kantonrechter waarbij de uitkomst onvoorspelbaar is, kunnen partijen in een exit-mediaton snel duidelijkheid krijgen over hun positie en gezamenlijk een voor beide acceptabele oplossing komen en daarmee kosten besparen. 

Doel exit mediation

Het doel bij exit mediation is niet het herstel van de arbeidsrelatie, maar het creëren van meer wederzijds begrip. Als beide partijen geen belang hebben bij de gang naar de rechter, en dus samen tot goede afspraken willen komen, is de kans van slagen groot. Op deze wijze wordt een slepend proces in de vorm van rechtszaken en mogelijke ziekmeldingen voorkomen en weten, zowel de werkgever als de werknemer, waar ze aan toe zijn. Een exit mediation traject is in beginsel geschikt om werkgever en werknemer op goede voet uit elkaar te laten gaan.

Reden voor een exit mediation kunnen zijn:

 • met wederzijds (werkgever en werknemer) goedvinden
 • opzegging door de medewerker
 • opzegging (door werknemer of werkgever) tijdens proeftijd
 • opzegging door de curator bij faillissement van de werkgever
 • opzegging door werkgever na toestemming UWV werkbedrijf
 • ontslag op staande voet
De voordelen dat partijen vaak kiezen voor mediation in plaats van naar de rechter gaan zijn:
 • gesprek wordt geleid door ervaren mediator
 • mediator zorgt dat er geen overhaaste beslissingen worden genomen
 • mediation kan snel starten en afgerond worden
 • afspraken zijn pas geldig naar ondertekening vaststellingsovereenkomst
 • mediator ondersteunt partijen in de interpretatie van de regelgeving
 • de kosten van een juridische procedure zijn vaak veel hoger, nemen veel tijd in beslag om over mogelijke frustraties nog maar te zwijgen
Maak een afspraak

ONZE TARIEVEN

Mediation particulieren:
Ons honorarium wordt berekend op basis van een uurtarief van €150,- exclusief BTW. Mediation is maatwerk, gemiddeld zijn voor een mediation 4-6 gesprekken van 1,5 tot 2 uur nodig. Over het algemeen worden de kosten door cliënten gelijkelijk verdeeld, tenzij hierover door jullie andere afspraken zijn gemaakt.

Eventuele kosten van derden-deskundigen - denk hierbij aan aan financieel adviseur of notaris, huur van locatie e.d. - zullen worden doorberekend aan cliënten. Heeft u een rechtsbijstandverzekering, dan is het de moeite waard om na te gaan of deze mediationkosten dekt.

Zakelijke mediation:
Het uurtarief voor zakelijke mediation is € 225,- exclusief BTW

Scroll naar boven