ONZE TARIEVEN

Mediation particulieren:
Ons honorarium wordt berekend op basis van een uurtarief van €150,- inclusief BTW. Mediation tijdens arbeidsongeschiktheid is maatwerk, gemiddeld zijn voor een mediation 4-6 gesprekken van 1,5 tot 2 uur nodig. Over het algemeen worden de kosten door cliënten gelijkelijk verdeeld, tenzij hierover door jullie andere afspraken zijn gemaakt.

Eventuele kosten van derden-deskundigen - denk hierbij aan aan financieel adviseur of notaris, huur van locatie e.d. - zullen worden doorberekend aan cliënten. Heeft u een rechtsbijstandverzekering, dan is het de moeite waard om na te gaan of deze mediationkosten dekt.

Conflict mediation:
Het uurtarief voor mediation tijdens arbeidsongeschiktheid is € 225,- exclusief BTW

Scroll naar boven