ARBEIDSMEDIATION

Arbeidsconflicten? Conflicten op de werkvloer? Van alle mensen die zich ziek melden, doet ruim 25% dat vanwege een arbeidsconflict of arbeidsgeschil op het werk. Conflicten horen bij organisaties. Volgens TNO heeft één op de vier werknemers een conflict met collega’s en één op de vijf met zijn leidinggevende. Een arbeidsconflict kost veel geld, tijd en geeft veel stress. Steeds meer werkgevers en werknemers kiezen daarom voor arbeidsmediation, een effectieve manier om tot een oplossing te komen.

Wat is een conflict?

Een conflict is een situatie tussen personen of groepen:

  • die afhankelijk van elkaar zijn om hun werk te doen
  • waarvan een of meer betrokkenen geïrriteerd zijn en de ander beschuldigen
  • die zich zo gedragen dat het werk hieronder lijdt

Veel conflicten beginnen met meningsverschillen over de vraag hoe het werk gedaan moet worden. De eigen inzichten of belangen zijn strijdig met die van anderen wat tot frustraties en stress leidt. Als mensen daar samen niet (kunnen) uitkomen hebben ze een beginnend conflict, dat kan escaleren tot een ernstig conflict. Niemand vindt een conflict plezierig en willen de conflicterende mensen er zo snel mogelijk vanaf.

Arbeidsconflict mediation

Middels arbeidsmediation gaan wij aan de slag om de relatie weer goed te krijgen door eerst de huidige situatie te bekijken vanuit ieders perspectief.  Dit leidt vaak tot nieuwe inzichten en maakt het mogelijk om een oplossing te vinden waar beide partijen zich in kunnen vinden.

Contact mediator

Het uitgangspunt zal altijd zijn dat, een ieder die deelneemt aan de mediation, de oplossing draagt en weer met veel plezier zijn werk kan uitvoeren in de organisatie of elders. Arbeidsmedation is gericht op het herstel van de arbeidsrelatie.

Maak een afspraak

ONZE TARIEVEN

Mediation particulieren:
Ons honorarium wordt berekend op basis van een uurtarief. Mediation is maatwerk, een soort handgemaakt pak wat u beiden goed zit. Gemiddeld zijn voor een mediation 4-6 gesprekken van 1,5 tot 2 uur nodig.

Eventuele kosten van derden-deskundigen - denk hierbij aan aan financieel adviseur of notaris, huur van locatie e.d. - zullen worden doorberekend aan cliënten. Heeft u een rechtsbijstandverzekering, dan is het de moeite waard om na te gaan of deze mediationkosten dekt.

Zakelijke mediation:
Het uurtarief voor zakelijke mediation is € 175,- exclusief BTW

ONZE ANDERE DIENSTEN

Scroll naar boven