FAMILIERUZIE

In de meeste gevallen zijn familierelaties een bron van veiligheid en steun. Met je ouders, broers, zussen en overige familieleden breng je een groot gedeelte van je leven door.

Meningsverschillen, teleurstelling en tegengestelde belangen zijn onontkoombaar in hechte relaties, doorgaans komt men hier doorheen door het uit te praten, begrip te hebben voor de omstandigheden of karaktereigenschappen van de ander. De basis is stevig genoeg om onenigheid op te vangen.
Soms is een kwetsing te groot en leidt dit tot het verbreken van het contact.

Een familieruzie treft niet enkel en alleen de ‘gebrouilleerde’ partijen, maar een hele familie, want die worden hierin –of ze nu willen of niet- meegetrokken. En soms zelfs gedwongen ‘partij te kiezen’.

REDENEN VOOR EEN FAMILIERUZIE

In elke familie heeft ieder kind zijn eigen positie. Er komen bemiddelaars, favorieten, zondebokken en brokkenpiloten voor. Doorgaans zijn er 2 aanleidingen die leiden tot een familiebreuk:

  • Een familiebreuk die ontstaat na een cruciaal moment in iemands leven. Denk aan geboorte van een kind, trouwen, ziekte, een moment waarbij het andere familielid afwezig was. Hierdoor is de teleurstelling groot, het vertrouwen geschonden en blijft men gekwetst en alleen achter. Het familielid stelt een daad om duidelijk te maken dat hij zo niet behandeld wil worden en daarnaast wil diegene zich beschermen tegen het risico van een nieuwe teleurstelling.
  • Daarnaast is een belangenverstrengeling regelmatig de aanleiding tot een breuk. Aan het thuiskomen met een partner die ouders niet zien zitten bijvoorbeeld. Dit geeft een loyaliteitsconflict: enerzijds trouw willen blijven aan de familie, anderzijds verder willen met je partner. Soms lijkt de enige mogelijkheid om dan het contact te verbreken.

GEVOLGEN VAN FAMILIERUZIE

Familiebreuken leiden vrijwel nooit tot opluchting. Integendeel, je bent meer dan eens met de ander bezig, het maakt je onvrij. Hoe moet het met verjaardagen, wat als je elkaar tegen komt op straat, wat als je ziek wordt? Een kind zal altijd loyaal blijven aan zijn ouders en ouders zullen op hun beurt, zich altijd verantwoordelijk blijven voelen voor hun kind. Ook al hebben ze, ogenschijnlijk door eigen keuze of door noodzaak, alle banden verbroken.

Met andere woorden: de vlam kan een waakvlam worden, maar gaat nooit helemaal uit. Het zal altijd blijven broeien en komt eens tot explosie als het niet wordt opgelost.

Vooral bij belangrijke momenten in iemands leven, zoals afstuderen, een huwelijk, het krijgen van een kind, ziekte of sterfte, leiden breuken tot verdriet of vertwijfeling. Het gebeurt vaak dat psychische problemen, zoals depressies of angststoornissen zich juist dan openbaren. Als men de loyaliteit ten opzichte van de ouders, familie ontkent of kapot relativeert, gaat deze ondergronds en geeft het vrijwel altijd problemen in andere belangrijke relaties. Vaak ontstaan relatie- of gezinsproblemen, kortom het wreekt zich eens.

Met de hulp van DE DUTCH mediators is herstel van de familie relatie mogelijk.

Maak een afspraak

ONZE TARIEVEN

Mediation particulieren:
Ons honorarium wordt berekend op basis van een uurtarief. Mediation is maatwerk, een soort handgemaakt pak wat u beiden goed zit. Gemiddeld zijn voor een mediation 4-6 gesprekken van 1,5 tot 2 uur nodig. 

Eventuele kosten van derden-deskundigen - denk hierbij aan aan financieel adviseur of notaris, huur van locatie e.d. - zullen worden doorberekend aan cliënten. Heeft u een rechtsbijstandverzekering, dan is het de moeite waard om na te gaan of deze mediationkosten dekt.

Zakelijke mediation:
Het uurtarief voor zakelijke mediation is € 175,- exclusief BTW

ONZE ANDERE DIENSTEN

Scroll naar boven