CONFLICT MEDIATION

De bekendste vorm van conflictbemiddeling is mediation. De bemiddelaar die dan wordt aangesteld is daadwerkelijk neutraal en onpartijdig. Bovendien moet de mediator handelen conform een groot aantal gedragsregels zoals opgesteld door de Mediators Federatie Nederland. Het grote voordeel van mediation is het feit dat een mediationtraject doorgaans korter duurt, minder kost en minder stressvol is dan bijvoorbeeld de gang naar de rechter. Bovendien komen partijen in 85% van de gevallen tot een oplossing waar ze allebei achter staan.

Conflict mediation

Wat is een conflict? Een conflict is een situatie tussen personen of groepen:

  • die afhankelijk van elkaar zijn om hun werk te doen
  • waarvan een of meer betrokkenen geïrriteerd zijn en de ander beschuldigen
  • die zich zo gedragen dat het werk hieronder lijdt

Zakelijke mediation

Bij bedrijven is DE DUTCH mediators ook actief op het gebied van mediation. Wij treden op als conflictbemiddelaar bij zakelijke conflicten. Zakelijke conflicten zijn vaak conflicten die al langer spelen. Wanneer er belangrijke zaken op het spel staan, worden confrontaties veelal uit de weg gegaan. Met het bespreken van de zorgen die men heeft, wordt soms lang gewacht. Vaak gaat het ook om partijen die met elkaar verder willen en niet willen dat de situatie escaleert. Juridische procedures leveren vaak een breuk op binnen de relatie en verhoudingen raken dan verstoord. Middels mediation is het mogelijk op een neutraal terrein tot een langdurige oplossing te komen. 

Conflictbemiddelaar

Veel conflicten beginnen met meningsverschillen over de vraag hoe het werk gedaan moet worden. De eigen inzichten of belangen zijn strijdig met die van anderen wat tot frustraties en stress leidt. Als mensen daar samen niet (kunnen) uitkomen hebben ze een beginnend conflict, dat kan escaleren tot een ernstig conflict. Niemand vindt een conflict plezierig en willen de conflicterende mensen er zo snel mogelijk vanaf.

Conflict mediation inzetten

Middels conflict mediation gaan wij, DE DUTCH mediators, aan de slag om de relatie weer goed te krijgen door eerst de huidige situatie te bekijken vanuit ieders perspectief. Dit leidt vaak tot nieuwe inzichten en maakt het mogelijk om een oplossing te vinden waar beide partijen zich in kunnen vinden. Het uitgangspunt zal altijd zijn dat, een ieder die deelneemt aan de mediation, de oplossing draagt en weer met veel plezier zijn werk kan uitvoeren in de organisatie of elders.

Maak een afspraak

ONZE TARIEVEN

Mediation particulieren:
Ons honorarium wordt berekend op basis van een uurtarief van €150,- inclusief BTW. Mediation is maatwerk, gemiddeld zijn voor een mediation 4-6 gesprekken van 1,5 tot 2 uur nodig. Over het algemeen worden de kosten door cliënten gelijkelijk verdeeld, tenzij hierover door jullie andere afspraken zijn gemaakt.

Eventuele kosten van derden-deskundigen - denk hierbij aan aan financieel adviseur of notaris, huur van locatie e.d. - zullen worden doorberekend aan cliënten. Heeft u een rechtsbijstandverzekering, dan is het de moeite waard om na te gaan of deze mediationkosten dekt.

Conflict mediation:
Het uurtarief voor conflict mediation is € 225,- exclusief BTW

Scroll naar boven